OBEC NEVOJICE

Nevojice 33,685 01 p.Bučovice ,tel 517 383 467 , fax 517 380 977

IČO : 00292150, číslo účtu 8923-731/0100,Komerční banka

..........................................................................................................................................................................

 

 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Nevojice konaného dne 3.11.2006

v souladu s § 84 odst.1,písm.1 zákona o obcích byli zvoleni do zastupitelstva a funkcí obce následující členové :

 

 

 

1. starosta obce                                                           Veleslav Malík

 

2. místostarosta obce                                                 Nataša Jakabová

 

3. předseda finančního výboru                                    Marie Baranová Mgr.

 

4. předseda kontrolního výboru                                Pavel Masařík

 

5. člen zastupitelstva                                                 Karel Macourek ing.

 

6. člen zastupitelstva                                                František Hoľdora

 

7. člen zastupitelstva                                                Hana Bodečková

 

 

 

 

 

Veleslav Malík

starosta obce