Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

Sbor dobrovolných hasičů v Nevojicích

Náš sbor dobrovolných hasičů v Nevojicích byl založen v roce 1899. Prvním starostou se stal pan Hladký Josef. Podle údajů sbor čítal v roce 1904 20 mužů.Ke dnešnímu dni je členy našeho sboru celkem 60 členů, z toho 4 ženy. Dále 10 starších žáků a 11 starších žákyň. Z techniky vlastníme dopravní vůz Avie 21, dále PS 12 a PS 8 již jen jako starožitnost. Zúčastňujeme se všech akcí pořádaných v našem okrsku. Tradičně pořádáme každoročně "Ostatky"  a oslavu Dne dětí. Také letní taneční večery na výletišti mají velký ohlas u spoluobčanů. Závěrem společenské sezony bývá Kateřinská zábava. K daším aktivitám našeho sboru patří sběr železa. Velký důraz je kladen na práci s mládeží a příprava a účast mladých hasičů na okresním kole hry Plamen. Kronika sboru dobrovolných hasičů je vedena od května 1933 a kronika mladých hasičů od roku 1997.

19.6.2007: Oprava fasády hasičské zbrojnice.