Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 3. 4 . 2003
v 18. 30 hod. zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Veleslav Malík
Josef Handrla
Vladimír Hebron
Václav Filípek
Radek Berka


Schůzi zahájil starosta obce Veleslav Malík.
Program jednání obecního zastupitelstva
1)  Pověření zapisovatele jednaní.
2)  Pověření ověřovatele zápisu jednání
3)  Určení usnesení schůze
4)  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2003
5)  Projednání a schválení jednacího řádu
6)  Projednání a schválení dle příslušného "hřbitovního řádu"
7)  Diskuze
8)  Schválení usnesení
9)  Ukončení schůze
pozn: Na schůzi dojel ing. Šembera, který odpovídal na otázky kolem uzavírky I/50.1) Pověřený zapisovatel
Zastupitelstvem byl pověřen Josef Handrla
Hlasování: pro Berka, Filípek, Navrátil, Malík, Hebron
proti 0
zdržel se Handrla


2) Pověření ověřovatele zápisu
pověření zapisovatelé zápisu: V. Filípek, Vl. Hebron
Hlasování: pro Berka, Handrla, Malík
proti 0
zdržel se - Filípek, Hebron


3) Určení usnesení schůze
pověřen byl pan Hahdrla
pro - Malík, Berka, Filípek, Handrla
proti - 0
zdržel se pan Handrla


4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2003
Rozpočet na rok 2003 byl projednán a schválen
Hlasování pro Malík, Handrla, Filípek, Hebron, Berka
proti 0
zdrželse 0


5) Projednání a schválení jednacího řádu
Pracovní verze jednacího řádu byla projednána a schválena - jednohlasně.


6) Projednání a schválení akce dle přísl. "hřbitovního řádu"
Hřbitovní řád není prozatím schválen.


7) Diskuze
vystoupení ing. Šembery k tíživé situaci s uzavírkou I/50 a problematice s tím související.

Nemělo by docházet k tomu, že by policisté pokutovali občany Nevojic a také veškerou dopravní obslužnost. Také zásobování obchodu a restaurace mělo být nadále bezproblémové. Policisté, kteří byli proškolovány náležitě poučeni, by měli v úseku Nevojice - Bučovice a zpět, Nevojice - Nesovice a zpět ukládat peněžní postihy.
! Vše ovšem záleží "čistě" na policistech!
S tím úzce souvisí i jednání s těmito orgány - dotaz p. Pazourka : Jak je možné, že silnice je uzavřena a nic se neděje? Proč musí zákazníci jejich firmy ( cukrárny ) platit pokuty, když jede pro zboží ? Proč dochází i k pokutování cyklistů? Proč policie jedná bezohledně. Pokud je občan postižen kam se má obrátit.
Požaduje : Písemnou odpověď
Stanovení konkretních podmínek pro policii a pro občany Nevojic.
Stanovení pravidla
Poučení policistů a kontakt na vedení policie p. Tichopáda

dotaz p. Macourka - Problém se zásobování, pokutování cizí policií, dealeři odmítají spolupracovat dotaz p. Žďárka, které úřady brzdí pružnost opravných prací, jaká je pracovní činnost.
Je plánováno vybudování mostku přes Litavu?
Jak bude zajištěn přístup občanů z Tabule do obce?
Dotaz pana Masaříka - jak budou jezdit návštěvy?

Odpověď pana Šembery
Zákazník, návštěva a rod. příslušník, dealer by neměl mít s policií problémy, co se týče vjezdu na silnici I/50.
Každá práce v opravě vozovky podléhá složité administrativě, proto tak velké prodlevy.
S výstavbou mostku přes Litavu není počítáno v projektu. To, ale ved k náležitému řízení.
Každý občan Nevojic , který byl policií pokutován v souvislosti jízdy po silnici I/50 již ve zmíněné úseku, a níže doložit patřičný doklad, bude zpětně odškodněn nebo tuto záležitost projednají ke spokojenosti.

8) Schválení usnesení
Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo body
č. 4) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2003
č.5) Projednání a schválení jednacího řádu

Zapsal Handrla Josef


Starosta Malík Veleslav
Místostarosta Handrla Josef
Ověřovatelé
Filípek Václav
Hebron Vladimír