Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

Složení zastupitelstva obce ] Formuláře ] Úřední deska - archiv ] Místní obecně platné vyhlášky ] Sazebník služeb ] Řešení životních situací ] Výroční zpráva 2003 ] Podatelna ]


Povinně zveřejňované informace
dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

                                                

    

Sazebník úhrad za poskytování informací

Platnost od 1.ledna 2003

V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáním informací, pořízením kopií, s odesláním informací žadateli apod. Úhrada je splatná buď předem (jako záloha) nebo při předání informace.

Přímý materiál

Kopírování nebo tisk na tiskárnách (pouze černobíle)

 • A4 jednostranně .......... 1,00 Kč
 • A4 oboustranně ........... 2,00 Kč

Kopírování na disketu 3,5" ......... 15,00 Kč / 1 disketa

 

Přímé mzdy zaměstnanců

 • odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 4 - 7) - neúčtují se
 • odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 8 - 9) - neúčtují se

 

Ostatní přímé náklady

 • Práce s počítačem - neúčtuje se
 • Telefonní spojení - dle tarifů operátora telekomunikačních služeb
 • Náklady na posudky - dle skutečných nákladů
 • Cestovní náklady
  • veřejná doprava - dle platných tarifů
  • služební vozidlo - 6,- Kč / km
 • Poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty

Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které budou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou taxativně vymezeny v sazebníku, uvedeného v příloze zákona č. 368/1992 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.