Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

      Z obce po dvaceti minutách mírného stoupání v komplexu ždánického lesa, většinou listnatého, je dostupná síť zpevněných lesních cest vhodných pro cykloturistiku, s dojezdem do Haluzic, Kyjova, Lovčic, Ždánic a Bučovic. Po hřebenovce ždánického lesa až do Lovčiček, Bošovic a Rajhradic. Pro pěší tůry jsou ve ždánickém lese pečlivě značené turistické trasy. V létě mo&žnost houbaření, v zimě turistika na běžkách. Cíle turistických tras z Nevojic jsou v Haluzicích, Bukovanech, Lovčicích, Ždánicích a v Kloboučkách. Severně od obce menší útvary listnatého lesa na výběžcích Orlovicko - Litenčické pahorkatiny. Asi půl hodiny jižně od obce v lesním údolí je letní rekreační tábor Jitřenka s koupalištěm. Blízké koupaliště je také v sousedním Letošově a v Bučovicích. V obci je stále živá tradice "klepání" v předvelikonočním týdnu, "mrskutu" o velikonočním pondělí a masopustního průvodu maškar s voděním medvěda. Pro turistiku všeho druhu se doporučuje mapa Slovácko, Chřiby a jižní Haná č. 90 měřítku 1:50.000, kterou vydal Klub českých turistů.

Chráněná území

      Silnice I/50 vymezuje severní hranici chráněného přírodního parku ždánický les. V severní části katastru jsou chráněná území Malhotky, Roviny a Hažky s výskytem ponticko - panonské květeny.  Od roku 1998 je chráněným přírodním útvarem také alej lip a kaštanů lemující cestu od autobusové zastávky k budovám revíru.

Památky v okolíRenesanční zámek v Bučovicích

V nedalekých Bučovicích stojí za shlédnutí renesanční zámek postavený ve 2. polovině 16. století podle projektu italského architekta Pietra Ferrabosca di Laino. V přízemí zámku bohatě zdobené sály. V zámku je také Muzeum Bučovicka se stálou expozicí historie Bučovic a okolí, i příležitostnými regionálními výstavami i výstavami s obecnější tématikou.
10 km západně od Bučovic je město Slavkov s barokním zámkem postaveným v 17. století podle projektu Domenica Martinelliho pro významný rod Kouniců, s hodnotnou obrazárnou a dalšími pozoruhodnostmi týkající seNové Zámky v Nesovicích bitvy u Slavkova v prosinci roku 1805.
V sousedních Nesovicích, asi 4 km na východ, na výšině vlevo ve směru jízdy do Uherského Hradiště, upoutá turistu renesanční tzv. Nový Zámek ze 2. pol. 16. století, který je po mnoha letech letos první sezonu přístupný pro veřejnost. www.novezamky.wz.cz