Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného 15.12.2003

Usnesení zastupitelstva o schválení převodu:

,,Zastupitelstvo obce schvaluje převod veškerého plynového zařízení ve vlastnictví obce do vlastnictví JMP, a.s. , a to prodejem v hodnotě 1 500 000 Kč, a darování zůstatkové hodnoty z celkových pořizovacích nákladů na vybudování plynárenského zařízení.

Usnesení zastupitelstva o schválení Dohody o narovnání

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o narovnání s Jihomoravskou plynárenskou, a. s.

Malík Veleslav Josef Handrla
starosta obce místostarosta obce