Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády


Kniha návštěv

[CNW:Counter]

stránky vznikly v dubnu 2003

 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Nevojice ze dne
10. 6. 2004

 

Zastupitelstvo obce po projednání programu schvaluje:

  • Schválení rozboru hospodaření za rok 2003

  • Schválení rozpočtu na rok 2004

  • Schválení výsledků inventarizace za rok 2003

  • Schválení zřizovací listiny SDH

  • Schválení směrnic o finanční kontrole

  • Schválení zhotovení vozovky z Programu obnovy vesnice

  • Schválení vodného do konce roku

  • Žádost o dotaci JMV o prodloužení komunikace

  • Dodatek č. 2 ke zřizovací listině (MŠ; Nevojice)

 

Malík Veleslav Josef Handrla
starosta obce místostarosta obce