Úvodní stránka
Historie obce
Slu�by
Turistické tipy
Organizace
Obecní úřad
Fotogalerie
Jízdní řády

Složení zastupitelstva obce ] Formuláře ] Úřední deska - archiv ] Místní obecně platné vyhlášky ] Sazebník služeb ] Řešení životních situací ] Výroční zpráva 2003 ] Podatelna ]


Obec Nevojice na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tuto

Výroční zprávu

své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2001.

 

a) počet podaných žádostí o informace

Obecní úřad Nevojice v roce 2003 zaznamenal celkem 0 písemně podaných žádostí o poskytnutí informací,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Obecní úřad Nevojice v roce 2003 zaznamenal celkem 0 podaných žádostí odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Obecní úřad Nevojice v roce 2003 zaznamenal celkem 0 podaných přípisů ve věci přezkoumání rozhodnutí Obecního úřadu Nevojice o odmítnutí žádosti soudem,

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona

Obecní úřad Nevojice v roce 2003 zaznamenal celkem 0 řízení o sankcích za nedodržení zákona o svobodném přístupu k informacím,

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Obecní úřad Nevojice v roce 2003 veškeré informace, které byly podány ústní formou ze stran fyzických a právnických osob odpověděl okamžitě rovněž ústní formou.

V Nevojicích dne 11.01.2004

Malík Veleslav, v.r.

starosta obce